Vilka barn som ska engageras i försäljningen av majblommor är alltid en känslig fråga. De måste vara tillräckligt gamla för att kunna hantera pengar och tillräckligt unga för att tycka att det är värt någonting – för det goda syftet eller för klassens bästa.

Ett par nyheter för året var dels att även barn från årskurs 3 engagerades, dels att det gick att betala via sms.

Sms-försäljningen blev ingen succé lokalt, men 3:orna bidrog nog till att höja siffrorna. Totalt betalades 15 000 via sms, medan det totala antalet elever som sålde var 143, berättar Ann-Christine Vilsson som är ordförande i Vaggeryds lokalförening.

Eleverna kommer från Hjortsjöskolan, samt Byarums och Bondstorps skolor. Till skillnad från tidigare år är det ingen elev som utmärkt sig som bästa säljare. Istället fick den bästa eleven i varje klass ett presentkort.

Vad händer med alla pengarna?

Lokalföreningen får behålla 40 procent, alltså drygt 51 000 kronor – som kan delas ut till barn i området som söker bidrag. De elever som sålt får behålla 10 procent – alltså drygt 90 kronor per elev, medan lika mycket går till respektive klass.

Resterande 40 procent, knappt 52 000 kronor, går till Majblommans riksförbund som på olika sätt arbetar mot barnfattigdom.

Även i Södra delen av kommunen har det sålts majblommor, men Anette Blomén, som är ledamot i styrelsen, har inte tillgång till resultatet:

Vi har ökat från år till år, det vet jag, men troligen är det lite mindre än i Vaggeryd eftersom vi inte har haft lika många elever igång. Det hänger på hur många engagerade lärare det finns på skolorna.

I år är det elever från Fågelfors- och Sörgårdsskolan i Skillingaryd som har sålt.

Vad gör ni med pengarna?

Det har bland annat köpts fotbollar och likande – eleverna är rädda om dem eftersom det är de själva som har tjänat ihop till dem. Lokalföreningens pengar söks för bland annat inköp av skridskor, examenskläder eller lägervistelser av familjer med dålig ekonomi, berättar Anette Blomén, som själv är lärare på Fågelfors F–5.