Så sent som för ett år sedan var det högaktuellt med en ny högstadieskola. Dessförinnan stod ärendet stilla under turbulensen med socialförvaltningens omorganisation och bytet av kommunalråd.

Läs mer:

Utredning inleds en gång till

Planerna för den nya skolan kom så långt som att en plats pekades ut.

Vi drev på för att situationen i skolan krävde det, någonting måste hända. Samtidigt var den en kompromiss, som hade förhandlats fram efter turbulensen med den första planen och protesterna från landsbygden, säger barn- och utbildningsförvaltningens vice ordförande, Roger Ödebrink (S).

Kompromissen innebar att frågan om landsbygdsskolornas framtid sköts upp. Nu har det alltså kommit en ny plan istället.

Läs mer:

Är det rätt att inte bygga högstadieskolan?

Om förvaltningen ser ett större behov av att bygga någonting annat har vi inga problem med det, bara det händer någonting. Nu är det viktigt att man håller fast vid att satsa på landsbygden och att de här planerna åtföljs av ekonomiska medel, säger Ödebrink.

I den nya planen behålls såväl Svenarums som Åkers skolor – i form av F–3-skolor. Det innebär slut på bussandet mellan Klevshult och Åker respektive Svenarum och Hok.

Samtidigt var ju tanken med samkörningen att barnen skulle få fler kompisar i samma ålder. Jag undrar hur man försvarar den svängningen nu, säger Maria Ekdahl från Ålaryd – som ligger i Åkers upptagningsområde.

Annars tycker hon att planen är ganska bra, om det bara går att lita på vad som sägs.

Vi skulle ha kunnat fortsatt strida för att behålla årskurserna 4–6, men det går inte att slåss mot väderkvarnar. Nu måste det här åtföljas av en vilja att satsa, för att våra skolor ska bli attraktiva.

Även Robert Munkstierna i Hubbestad, med barn i Svenarums skola, efterlyser en bekräftelse i form av satsningar:

Den här planen är annars, så här långt, mycket bättre än den förra, där det i princip handlade om att lägga ner landsbygden. Det finns mycket barn i den här änden av kommunen och jag tycker att man har lyckats pussla ihop det på ett bra sätt.

Han berömmer både ledande politiker och förvaltningsledning för ett lyssnande tänk. I förarbetet har det pratats med både föräldrar och barn.

Om man har planer på att marknadsföra Vaggeryds kommun i Jönköping räcker det inte att hänvisa till Västra strand. Då måste det finnas bra skolor och fiber även på landsbygden, avslutar Robert Munkstierna.

Kommunen vill nu – före den 14 december – få in .