Det är förvisso inte fel att berikas av influenser från andra håll, men de måste ses som tillägg till en stadig egen kulturbas, inte vara huvudinnehållet. Listan över denna snedvridna förhållning kan göras lång, men påverkar kulturen i länets kommuner och region såväl konstnärligt som ekonomiskt. Det innebär bland annat att:

• Destination Jönköping har fått tillåtelse att fritt härja med skattemedel. Det gäller exempelvis både att dominera Jönköpings Teater med tillresta evenemang och anordna Gladiatorutställningen i Kinnarps Arena.

• Smots inhysta artister tillför oanade kostnader för resor, hotell och traktamenten. Följden blir en alltmer växande administration, vilket innebär att skapandedelen får mindre av de kulturella skattemedlen. Att dessutom utifrån kalla in organisationspsykologer för dyra pengar, istället för att i tid ta itu med uppdragen själva har naggat ytterligare på den givna budgeten och hittills varit utan resultat. Även detta signalerar att man anser det egna inte duga.

• Istället för att Smot ska vara en regionteater har en konkurrens i utbudet skapats med Konserthuset på Elmia. I bilden finns även den ännu inte behandlade regionmotionen från Malin Olsson (m) om att lägga ned musikdelen på Smot och istället ta in utomlänsmusiker. Här är det inte tal om att uppskatta den egna kulturen.

• Våra kulturgrupper ska inte behöva uppleva att tillresande bekostas med sexsiffriga belopp, medan de själva i bästa fall får nöja sig med hälften eller inget alls. Att behöva överklaga dessa till synes godtyckliga beslut utan att ha fått motiveringar kan jämföras med att stå med mössan i hand och tigga, något som länets kulturaktiva inte ska behöva göra.

Inventera istället vad som finns på hemmaplan, bygg en stabilitet av den kultur länet rymmer och gör den synlig för invånarna. Vrid kulturpolitiken till en rimlighet som ger oss länsinvånare glädje och stolthet över att aktivt skapa och berikas av egna kulturinsatser. Väntar vi längre är de strypta till döds.

KRISTINA NERO (V)

Oppositionsledamot i ANA-nämnden, Region Jönköpings län

Relaterat till artikeln