År 2012 tilldelades EU Nobels fredspris ”för att i över 60 år ha bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa”.

EU har skapat ett unikt välstånd på vår kontinent. Våra gemensamma europeiska värderingar styr samtliga medlemsländer. De fem parollerna Inkludering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet genomsyrar hela vårt sätt att leva. Liksom i medlemsländerna bygger EU på rättsstatsprincipen: dvs självständiga domstolar, folkvald representation och en verkställande offentlig makt. Ingen står över eller under lagen. Staten är skyldig att följa gällande lagar, och det ska finnas starka garantier mot statligt maktmissbruk.

I vår oroliga omvärld står Europa inför tre hot: Putin, Trump och Kina. Ryssland hotar säkerhetspolitiskt och militärt, Kina ekonomiskt, och Trump sätter det nordatlantiska samarbetet och frihandeln på spel. Mer än någonsin behövs därför ett enat och starkt Europa.

Samtidigt vill främlingsfientliga euroskeptiker och högerextremister runt om, vi såg dem senast i Milano, föra ihop en stark och enad högerpopulistisk front för att helt enkelt göra slut på unionen - samtidigt som deras finansiär Putin agerar genom desinformation, avancerad infiltration och korruption (senast i Österrike). Genom att utså tvivel och sprida förvirring försöker han driva våra rättsstater framför sig och därmed sabotera också - EU-valet. Vi uppmanas tro att våra nationella värderingar skulle hotas av feminister och homosexuella, att våra samhällen står inför total kollaps, att en hemlig internationell miljardärelit, som påstås dupera alla hederligt arbetande människor, skulle driva våra samhällen mot kollaps och undergång. Särskilt utsatta för denna aggressiva och välriktade propaganda är, enligt SÄPO-chefen Klas Friberg, just nu Tyskland och de Baltiska länderna.

Det är just för att populisterna vill rasera EU och skapa oro och kaos på vår kontinent, som det här EU-valet är så viktigt.

Ditt val kommande söndag handlar om att välja antingen demokrati och samarbete eller snabb nedmontering av det fredsbevarande Europasamarbetet. Ett massivt stöd för högerpopulisterna skulle vara förödande för Europas befolkning men glädjande för Ryssland, Trump och Kina.

Det är därför som Din röst på ett aktivt och kompetent EU-vänligt parti som Liberalerna, kan göra skillnad för Din egen framtid!

Rösta på söndag, och rösta liberalt!

Marie Vaadre

Europaparlamentskandidat (L)