På andrahandsmarknaden för leksaker tillhör Lego en av de mest populära produkterna. Orsaken är främst att de små byggbitarna från Danmark är ovanligt hållbara.

I Storbritannien har ett forskarlag undersökt en mängd leksaker som tillverkades på 1970- och 1980-talet och funnit att just Legobitar kan innehålla en hel del skadliga ämnen som inte är tillåtna att använda vid leksakstillverkning i dag. I undersökningarna har det visat sig att Legot kan innehålla höga ämnen av antimon, barium, brom, kadmium, krom, bly och selen.

Det var först under 2000-talet som nya EU-direktiv gjorde att hårdare krav infördes på vilka ämnen som fick förekomma i leksaker.

Vi brukar säga att man ska vara försiktig med gamla leksaker som såldes före regelverken som kom i början på 2000-talet eftersom de kan innehålla farliga ämnen. Särskilt när man har små barn som kan stoppa leksaker i munnen, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen till TT.

Det är dock omöjligt att säga vad det är som krävs för att någon ska bli sjuk och vad för sjukdomar det i så fall kan handla om. Enligt Naturskyddsföreningen är däremot det största problemet att barn utsätts för lite av de skadliga ämnena i stort sett hela tiden.

Man ska inte gripas av panik, men man kan se det som en försiktighetsåtgärd. Eftersom man nu vet att det kan finnas risker så skulle jag säga att ta det säkra före det osäkra och ta bort dem, säger Karin Lexén om Legobitar från 1970- och 1980-talen.

En rekommendation är även att inte direktimportera leksaker från länder utanför EU då det finns risk att de är tillverkade under mindre hårda krav om vilka ämnen som leksaker får innehålla.