Av den lex Maria-anmälan som har upprättats från sjukhuset framgår att dödsfallet uppstått genom oralt intag av vätskan till e-cigarett. Diagnosen i anmälan är toxisk effekt av tobak och nikotin och det hjärtstillestånd som uppstod gick inte att häva trots sjukhusvård. Det gäller en vuxen person.

Enligt Jonas Höjer vid Giftinformationscentralen finns det skäl att varna för risker med e-cigaretter, där vätskan med nikotin är väldigt giftig.

Det finns flera saker som vi upprörs över när det gäller e-cigaretter och främst vill vi varna för påfyllningsvätskan med nikotin som är väldigt giftig. Det behövs en begränsning av hur stora påfyllningsflaskor ska få vara och förslutningen måste vara säker, säger Jonas Höjer som är läkare vid Giftinformationscentralen.

Än så länge är dödsfall som följd av förgiftning ovanligt men ett par, tre fall har kommit till Giftcentralens kännedom. Jonas Höjer är dock övertygad om att det finns ett mörkertal.

Vi har inte den makten men vi skulle vilja stoppa internetförsäljningen som sker under okontrollerade former, man beställer och produkterna kommer hem till dörren. Det har blivit så spritt och finns öppet i hemmen, det är problematiskt.

Särskilt viktiga att skydda är barn, anser Jonas Höjer. Anmälningarna om barn som förgiftats av nikotin från e-cigaretter ökar. De kan ha druckit vätskan, fått det i ögonen eller har andats in det. Bland symtomen finns kraftiga kräkningar, kallsvettning, hjärtklappning.

Det har blivit så spritt och finns öppet i hemmen, det är klart att det är problematiskt, säger Jonas Höjer.

Regeringen föreslår en ny lag som ska gälla e-cigaretter som innehåller nikotin och den kan träda i kraft den 1 juli i år.