Ska man tala om äldre behöver en fråga redas ut först:

När är man gammal?

– Mycket utav äldreomsorgens perspektiv utgår från 65 plus men jag tror att känslan av att man har blivit gammal och att livet inte är som det var tidigare är väldigt individuell. Det är något som jag vill lyfta, att äldre inte är ett kollektiv i samhället. Jag tror snarare att vi blir mer olika med åren, säger Ebba Busch Thor.

KD vill bygga fler äldreboenden, men hur ska ni göra för att få mer personal i dessa boenden?

– Det finns flera saker man behöver göra. Det jag skulle vilja lyfta särskilt handlar om vårdserviceteam. Många inom äldreomsorgen upplever att de får göra precis allt. Man har inte tid för att se den enskilde och om man kan få in fler yrkeskategorier som bara har hand om service medan vårdpersonalen kan fokusera på vårdinsatserna, skulle det förbättra arbetssituationen för många och höja statusen på yrket.

– Det andra man kan göra är att bygga tillräckligt många vårdboenden. Just nu försöker man hålla nere antalet vårdtagare och det gör att de som flyttar in på vårdboendena ofta behöver ha väldigt mycket insatser. Har man fler boendeplatser vet vi att det kommer att finnas en större blandning av personer med lättare och tyngre vårdbehov. Nu har personal på vårdboenden konstant en tung arbetsbelastning.

Administrationen ökar inom vården. Vad tänker KD göra åt det?

– Jag önskar att vi kunde lägga mer tid på att följa upp verksamheten. Då skulle man minska en del utav den dagliga administrationen. Mycket av administrationen nu går ut på att "säkra kvalitén" men om ingen kontrollerar hur det går sen sker ingen förbättring. Då tar det bara tid.

– Sedan finns det väldigt många olika nationella kvalitetsregister av olika typer, som tandregister, som personal förväntas dokumentera. Frågan är om inte det skulle kunna samordnas.

I en artikel från , om Ebba Busch Thors besök i Linköping, står det att: "KD vill straffa utförare som inte sköter sig, exempelvis om omsorgspersonal kommer för sent utan att meddela sig."

Vad menas med det?

– Vi jobbar mycket med värderingsfrågor. Vi vill få detta att bli konkret och inte bara stanna på det ideologiska planet. En viktig del i en värdig hemtjänst är att visa den äldre så pass mycket respekt att om man exempelvis är sen så ska man höra av sig och berätta att man är sen. Det skulle man kunna sätta upp som ett löfte, att personalen hör av sig när de är sena och att det blir åtgärder om det inte efterlevs, som att man får avdrag på ersättning som hemtjänstutförare. Olika kommuner kan välja olika saker att fokusera på.

Men det är inte personalen som ska hamna i kläm, förtydligar Ebba Busch Thor.

– Här handlar det om att ge dem en bra schemaläggning också.

De flesta äldre vill bo kvar hemma. Vad vill KD göra för att fler ska bo hemma längre?

– Dels handlar det om hur man bygger bostäder från början. Men vi lyfter ofta att det ska vara möjligt att flytta till ett anpassat boende tidigt så att det inte ska stå mellan att bo kvar i en trång lägenhet eller flytta in på vårdboende. Det måste byggas fler seniorbostäder och trygghetsbostäder.

Hur ska alla dessa boenden finansieras?

– Vi har ett särskilt investeringsstöd för att bygga särskilda bostäder, riktat till byggherrar, eftersom det är en fördyring att bygga anpassat för äldre. Men många äldre har inte råd att flytta till en ny lägenhet. Därför bör vi slopa pensionärskatten, höja bostadstillägget och höja taket på den. Nu ligger den på 5 090 i månaden. Vi vill att den ska ligga på 7 500.

KD vill att de som är äldre än 85 ska kunna bo på äldreboende om de vill, utan en biståndsbedömning.

Nu är det bostadsbrist i många kommuner. Ska en frisk 85-åring få bostad före en 75-åring med större vårdbehov?

- Nej. Äldreboendegarantin handlar om rätten till ett anpassat boende. Det måste inte handla om ett vård- och omsorgsboende med dygnetruntvård.

Vissa hävdar att nyanlända ska kunna täcka för personalbehovet inom äldreomsorgen i framtiden. Är det en naiv tanke eller finns det en poäng?

– Det är klart att det finns en poäng. De personer som får stanna i Sverige måste snabbare få veta att "det här är bristyrkena" och att det finns möjlighet att gå en yrkesutbildning och att lära sig svenska samtidigt. Men de ska ha en fallenhet för arbetet.

Hur vill du att ditt liv ska vara när du är 85 år gammal?

– Jag är social och min familj betyder mycket för mig, så antingen möjlighet att ha dem nära eller ha god kontakt med dem. Tekniken kommer att förändras väldigt mycket på 55 år.

Ebba Busch Thor undrar dock varför utvecklingen tar så lång tid på vissa platser.

– Det faktum att vi inte har internet på så många äldreboenden i dag, trots att man skulle kunna få se bilder och videoklipp på barnbarnen... Jag hoppas att man hänger med lite mer om 50 år.