Projektet, som kallas Ella, går ut på att utveckla både tidningens nyhetssajt, app och e-tidningen för att bättre motsvara läsarens önskemål.

Satsningen drog igång tidigare i år och i dagsläget ligger fokus på att förbättra upplägget utifrån användarnas behov och beteenden.

- Vår bransch förändras i snabb takt och vi måste följa med i utvecklingen. Då behöver vi din hjälp. Hur kan vi svara upp mot publikens krav om nytta och funktionalitet? Där tror vi du sitter på en del av svaren, säger Johannes Björck, mångårig journalist som nu ingår i projektgruppen.

Nu efterlyser Hall Media engagerade läsare som vill hjälpa till i utvecklingen av nyhetstjänsterna. Upplägget för fokusgrupperna ser ut ungefär så här:

• En personlig work shop workshop där vi vill se hur våra sajter och appar fungerar i dina händer - hemma hos dig, online med skärmdelning, eller någon annanstans som passar dig bättre.

• Ett till två tester per månad som vi mejlar ut och som du sedan genomför på egen hand via dator/surfplatta/mobil. Testerna kan exempelvis handla om nya funktioner eller tjänster som vi vill veta mer om, antingen fullt fungerande eller i skiss-stadiet.

• Något besök på Hall Media, med en workshop, troligtvis från sen eftermiddag/tidig kväll och som tar ett par timmar i anspråk. Vi bjuder då på lite lättare förtäring.

- Hall Media vore ytterst tacksamt om du ville bidra enligt beskrivningen ovan. Du hjälper oss, andra och dig själv att omforma våra nyhetskällor så de blir än mer värdefulla och har användarens behov i fokus. Dessutom får du ju själv lära dig nya saker, det kan ju vara kul, säger Johannes Björck.

Relaterat till artikeln

Är du intresserad av att delta?

Skicka ett mejl till kundcenter@hallmedia.se - märk mejlet ”Fokusgrupp” och lämna namn, bostadsort och telefonnummer. Deltagarna som bidrar aktivt i fokusgrupperna belönas med biobiljetter då och då under perioden. Vi kommer att vilja höra lite mer om vem du är innan vi slutligen bestämmer deltagarna.