I maj presenterades de första planerna, redan nu är stadsbyggnadsnämnden redo att gå ut med ett samråd. Det betyder att processen är en bra bit på väg och att de som bor runt omkring nu får tyckta till om planerna.

Det ska bli ett fint område och husen ska bli fina, det blir inga paviljonger, säger Anders Samuelsson som tycker att området ligger bra till för studenter. Det är nära till bussar, nära till A6 och lätt att cykla därifrån till högskolan.

Studentlägenheterna byggs på kommunens mark. Det innebär att kommunen bjuder in ett antal företag som kan vara intresserade av att bygga studentbostäderna. Sedan väljs några företag ut som får tävla om vem som får bygga på området. I markanvisningen kräver kommunen att byggherren måste ta stor hänsyn till intressanta ekar och hassel som finns i området.

Kräver ni, när ni går ut med markanvisning, att studentlägenheterna ska byggas så billigt som möjligt?

Studenter efterfrågar knappast lyxlägenheter så det ligger i sakens natur att priserna hålls nere. Lägenheterna blir också så små och det gör hyrorna lägre, säger Anders Samuelsson.