Rättsprocessen efter flygaktionen på Landvetter sommaren 2018 har varit långdragen. Efter att Elin Ersson i februari 2019 dömdes till 60 dagsböter av Göteborgs tingsrätt behövde rättegången göras om efter att en nämndeman hade varit jävig och skrivit på Facebook om fallet innan målet hade prövats.

Även i den andra rättegången i tingsrätten, som hölls i oktober, blev påföljden densamma som i den första prövningen: 60 dagsböter för brott mot luftfartslagen. Efter domen klargjorde Elin Erssons advokat Tomas Fridh att domen skulle överklagas.

På måndagen meddelade Hovrätten för västra Sverige att de beviljar ett prövningstillstånd i målet.