I ett pressmeddelande på fredagen från Elmia framgår det att den offentliga upphandlingen av entreprenaden för den nya mässhallen har överklagats hos Förvaltningsrätten.

Det innebär att byggplanerna kommer att försenas, hur mycket är dock oklart i nuläget eftersom det är en rättslig process som har inletts.

Relaterat till artikeln

– Vi tycker det är tråkigt för alla inblandade parter att projektet inte kan startas eller slutföras enligt vår tidplan, säger Magnus Olsson, vd för Jönköpings Fastighetsutveckling AB.

– Men eftersom Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB är ett kommunalt bolag som lyder under lagen om offentlig upphandling så respekterar vi processen för överprövning och nu ligger ärendet hos Förvaltningsrätten.

Relaterat till artikeln

Utbyggnaden i form av en helt ny mässhall, som alltså kommunfullmäktige gav klartecken åt i november 2018, har en beräknad kostnad på 480 miljoner kronor. Då ingår även en upprustning av nuvarande ytor i samband med den nya mässhallen.

Den nya mässhallen blir 9000 kvadratmeter stor och innehåller nya mässtråk, kök, förråd och restauranger.

Elmias framtidsplaner har grusats.

Foto Tengbomgruppen