Svar på Moderaternas debattartikel om BUP den 8 september på Jnytt.se.

Kön till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är ett stort bekymmer. Så är det nu och så har det varit under de senaste mandatperioderna när även Malin Wengholm (M) varit regionstyrelsens ordförande. Inte heller då vände den negativa utvecklingen. Strax efter att Koalition för Region Jönköpings län tillträdde vid årsskiftet gav vi direktiv om ett uppdrag för att öka tillgängligheten inom BUP. Det är oacceptabelt att barn och unga får vänta så länge på hjälp.

Den psykiska ohälsan är ett samhällsproblem som behöverangripas från flera håll. För att göra insatser på kort sikt har RegionJönköpings län köpt in hjälp för att kunna beta av kön och hantera deutredningar som behöver göras. Inför kommande år har koalitionen gett direktivom att ställa om till mer förebyggande folkhälsoarbete. Fokus ska ligga pålivsstilsförändring. Det gäller vuxna såväl som barn och unga.

Precis som andra regioner har vi utmaningar med att rekrytera tillräckligt med personal. Region Jönköpings län ska vara en så bra och attraktiv arbetsgivare att det finns tillräckligt med utbildad personal som täcker behoven. Vi arbetar stenhårt med nyrekrytering inom alla delar av vården.

För att förbättra den psykiska hälsan hos de yngre ska Region Jönköpings län skapa konceptet ”en dörr in” där länets barn och unga lätt ska kunna hänvisas till rätt instans. Det kräver en utökad samverkan med skolornas elevhälsa, med barn- och ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna och barn- och ungdomspsykiatrin. Region Jönköpings län ska utgå från barnens behov och hitta bättre vägar för samarbete med kommunerna och skolor. En dörr inkommer att avlasta och korta köerna till BUP.

På längre sikt behöver staten skapa bra förutsättningar för att vi regionalt och även lokalt ska kunna ge stöd till de barn och unga som mår dåligt. Därför är det bra att regeringen och samarbetspartierna nu har presenterat en nationell satsning på 300 miljoner kronor till första linjens vård med psykisk ohälsa och för att kunna korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.Med regeringens stöd kommer Region Jönköpings län att få ytterligare tiomiljoner kronor i resursförstärkning.

Vi ska vända utvecklingen med den ökade psykiska ohälsan.För Koalition för Region Jönköpings län finns det inga enkla lösningar för denpsykiska ohälsan. Men vi arbetar med alla delar av helheten och ställer om föratt nå barnen innan de behöver avancerad vård.

Rachel De Basso (S)

Martin Nedergaard-Hansen (BA)

Koalition för Region Jönköpings län