Beslutet om konstauktionen klubbades igenom i kultur- och fritidsnämnden på fredagen.

– Det blir jättebra, säger Mazar Alijevski och fortsätter:

– Det är fantastiskt fin konst vi har på kommunens olika avdelningar och kommuninvånarna kan göra fina fynd.

Konstauktionen ska äga rum under H2o-festivalen i Jönköping i augusti. Mazar Alijevski har inte platsen för auktionen klar, men det blir i centrala Jönköping och utomhus – om vädret tillåter.

– Annars är vi inomhus, säger Mazar Alijevski.

Konsten som ska auktioneras ut kommer att väljas ut av kultur- och fritidsförvaltningen och ska sedan värderas av experter.

– De kommer att börja planera för det nu. Vi har väldigt mycket konst för tillfället och vill använda den på bästa sätt, genom att den kommer kommuninvånarna till godo. Det ger plats till att hänga nya verk och överskottet från auktionen kan vi använda till framtida konstinköp.

Mazar Alijevski vet inte hur många tavlor det blir i auktionen, men förutsätter att de läggs ut på nätet så att folk kan ta del av dem i god tid före H2o-festivalen.

– Det rör sig mest om lokala konstnärer, men jag vet inte om det även kan bli tal om annan konst än målningar. Tavlorna ska ha en anknytning till vatten, eftersom auktionen sker under H2o-festivalen.