Region Jönköpings län går i ett pressmeddelande ut med att det är en en äldre person med flera allvarliga underliggande sjukdomar som har avlidit.

– Vi känner med de närstående. Vi vet från internationella erfarenheter att det är äldre och särskilt äldre med andra underliggande sjukdomar som får de allvarligaste konsekvenserna av covid-19. Det var väntat att vi förr eller senare skulle få ett dödsfall i Jönköpings län, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Malin Bengnér betonar att de flesta som smittas av sjukdomen kommer att få ett lindrigt sjukdomsförlopp. Enligt en skattning från Folkhälsomyndigheten beräknas cirka 80 procent bli lindrigt sjuka då de smittas av covid-19.

Under onsdagen rapporterades att 14 patienter får sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid-19, varav fyra av patienterna får intensivvård.

Sedan den 13 mars gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt har 724 prov analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län. På onsdagen fanns 65 bekräftade fall av convid-19, varav ett alltså är ett dödsfall.

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten fanns det 2 510 bekräftade coronasmittade fall i Sverige på onsdagen. Antalet döda låg på 42 personer.

Relaterat till artikeln