Catrin Jalkander, vd för hit & Dit Transport på Ljungarums industriområde, berättar att expansionen i bolaget har skett successivt sedan starten 1998.

Målet är att fortsätta växa, en inställning hon delar med majoriteten av småföretagare i länet, enligt årets Småföretagarbarometer.

De här lokalerna köpte jag vid årsskiftet, innan hyrde vi lokaler i närheten. Det är ett tecken för att det går bra nu, man vågar investera, säger Catrin Jalkander.

Men bolaget står också inför stora utmaningar.

Framförallt under det sista året har det varit svårare att få tag på personal, fortsätter Catrin Jalkander.

I våras fick vi tacka nej till ett uppdrag för en stor kund eftersom det fanns absolut ingen personal att få tag på.

Det är alltså framförallt arbetskraftsbristen som hämmar expansionstakten för bolaget och orsakerna till det är många. Bland annat att för få ungdomar söker sig till yrkesutbildningarna, menar Catrin Jalkander.

Men i det stora hela går det alltså bra för Hit & Dit Transport och Catrin Jalkander känner inte heller av någon som helst avmattning inom åkeribranschen.