På tillnyktringsenheten ska personer som är drog- eller alkoholpåverkade kunna få omvårdnad, medicinska insatser och någonstans att vistas under en kortare tid för att nyktra till. Tanken är att enheten ska vara en ingång till vård och behandling. Det förslag som kommunerna och regionen nu tar ställning till innebär en gemensam enhet i länet med 6–8 platser. Verksamheten ska vara öppen dygnet runt.

Enligt förslaget ska Region Jönköpings län stå för 80 procent av kostnaderna för att driva verksamheten och kommunerna i länet får dela på 20 procent. För Jönköpings kommun handlar det om drygt 700 000 kronor.

Ett enigt kommunfullmäktige sa på torsdagen ja till denna kostnadsfördelning, även om socialnämndens ordförande, Ola Nilsson (KD), erkände att han först var skeptiskt till att kommunen skulle vara med och betala eftersom hälso- och sjukvårdsfrågor ligger på regionens bord.

Förhoppningarna är att tillnyktringsenheten ska kunna öppna i början på 2017.