LÄS MER: Ännu krisartat i socialen

LÄS MER:

Om fem år väntas 15 procent av socialförvaltningens medarbetare ha gått i pension. Samtidigt blir arbetsmarknaden allt mer rörlig och verksamheten växer. Om personalen fortsätter att byta jobb i samma utsträckning som nu måste runt 800 nya medarbetare rekryteras de kommande fem åren.

De stora grupperna är undersköterskor och vård- och omsorgspersonal. Där ser vi att det börjar bli svårare att rekrytera. Vi har en arbetsmarknad som har öppnat sig som gör att det blir en större utmaning än tidigare, säger socialdirektören Karl Gudmundsson.

Svårt överallt

Personalchefen Lena Pettersson säger att rekryteringen blir en stor utmaning i hela socialtjänsten.

Jag tror inte att vi har några grupper där det inte är svårt. Vi arbetar med kompetensförsörjning på lång och kort sikt. Vi har förbättringsområden vi behöver jobba med för att bli en attraktiv arbetsgivare, säger hon.

Lönerna spelar in, men också möjligheten till delaktighet, att påverka arbetssituationen och att få information.

Säger upp sig

I en rad artiklar har JP berättat om krisen i socialtjänsten, och hur . Personal som socialsekreterare och biståndshandläggare har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter och .

Det är bara att se det i vitögat. När det är stor personalomsättning och svårt att rekrytera tär det på personalen som är kvar. Vi jobbar med det, säger Karl Gudmundsson.

Det handlar tillexempel om att erbjuda tillsvidareanställningar.

Vi måste också titta på om det finns arbetsuppgifter som annan personal kan göra för att avlasta socialsekreterarna.

Men om det ser ut såhär redan nu, hur blir det när fler behöver rekryteras?

Vi måste vara med på den här spelplanen och vara en av dem man väljer. Vi har fördelar i att vi är en stor förvaltning och kan erbjuda mer stöd och specialisering, säger Karl Gudmundsson.

LÄS MER:

Kommer ni att lyckas med detta?

Jadet måste vi göra.

Han utesluter inte att bemanningsbehovet av socialsekreterare delvis kan lösas med bemanningskonsulter, vilket blir dyrare. , men nu har socialtjänsten lyckats arbeta ned antalet och är nere på en eller två personer.

Det är en sådan sak vi gör i sista hand, men för att inte göra så att personal går under måste vi också i perioder kunna ta in bemanningspersonal, säger Karl Gudmundsson.