Vid mötet hade förslagsställarna möjlighet att förklara hur de tänkt sig. Atche ”Salle” Adinda (L) var först ut:

Jag tycker att det ska finnas wifi på äldreboendena – många av de boende har smarta telefoner eller datorer. Nätet finns, men utnyttjas inte.

En medborgare vill ha ett smart övergångsställe vid Götafors skola som varnar om det är barn på vägen. En annan vill sänka hastigheten genom Bondstorp. S vill att återvinningsanläggningen som brann flyttas medan Lars Seger (M) vill ha ett tillgänglighetspris.

De nya förslagen och motionerna remitterades för vidare beredning i respektive nämnd. Ett tidigare förslag om hundbadplats avslogs.