Jag har tagit studenten men jag ville inte börja studera direkt så då valde jag detta, säger David Rosenlund.

Han är Huskvarnabo och läste teknik på gymnasiet, nu funderar han på vilken inriktning han ska välja i framtiden. Tack vare att han valdes ut att få göra en betald praktik under hösten, på en utvecklingsavdelning på Husqvarna group, kan han få testa på livet som ingenjör.

Kollegan Albin Ragnarsson kommer från Grönahög utanför Ulricehamn. För honom är praktiken en dubbel utmaning i och med att han kommer ut i arbetslivet och även bor hemifrån för första gången. Praktikersättningen på 13500 kronor ger en bättre ekonomi jämfört med att exempelvis leva på studielån och studiebidrag. Han ser stora fördelar med att delta i Tekniksprånget.

Man kan söka till en massa olika företag och får gå på intervjuer. Det är som att söka till ett jobb, säger Albin Ragnarsson.

Han uppskattar att de får vara med och ta ett eget ansvar och utföra konkreta arbetsuppgifter, de känner sig inkluderade.

Vi testar nya detaljer för att förbättra produkterna, säger David Rosenlund.

Bakgrunden till Tekniksprånget är att många arbetsgivare upplever att det är svårt att högre teknisk kompetens. har gett Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien i uppdrag att öka intresset bland unga för ingenjörsutbildningar och öka intresset för ingenjörsyrket. Ett led i detta är att i samarbete med arbetsgivare i hela landet erbjuda den här formen av praktik på fyra månader för ungdomar under 21 år. Företagen står för ersättningen, staten för organisationen.

Detta är en möjlighet, det skapar en kontakt mellan ungdomarna och företaget, säger gruppchefen David Wistingsgård vid utvecklingslaboratoriet.

Han tycker att de hinner få en god inblick i hur det är att arbeta som ingenjör. Företaget gör en noggrann rekrytering just för att de hoppas på ett långsiktigt samarbete, det kan till exempel handla om att erbjuda examensarbete under ingenjörsutbildningen.

Vi ser det som en fördel, för att vi växer och behöver rekrytera. Vi kommer att ha ett stort behov av ingenjörer framöver, säger Jenny Sundhall som är HR-ansvarig.

Hon ansvarar för R&D kategorierna inom Huskvarnadivisionen och Constructiondivisionen i Sverige och nämner att det finns många karriärvägar inom företaget, både i Sverige och utomlands och att företaget satsar långsiktigt på att bli marknadsledande.