På onsdagen besökte Ellinor Grimmark Europadomstolen i Strasbourg med juridiska ombud från Skandinaviska Människorättsjuristerna. Barnmorskan Linda Steen var också med.

De lämnade formellt in anmälan mot Svenska staten. Det tidigare kravet på skadestånd ligger fast. För Grimmarks del är det totalt 240 000 kronor.

Vårt team har väldigt goda förhoppningar, säger juristen Ruth Nordström.

Ellinor Grimmark låter också mycket glad när tidningen når henne.

Detta är resans mål, känns det som. Vi har besökt domstolen och rättegångssalen idag. Den är väldigt imponerande. Man känner sig liten. Ska jag en dag få sitta där och berätta om mitt fall? Det känns väldigt spännande.

Båda barnmorskorna, Ellinor Grimmark och Linda Steen, vägrar av religiösa skäl att medverka vid abort och nekas därmed att arbeta som barnmorskor i offentlig vård. En kränkning av deras mänskliga rättigheter, anser deras jurister.

Processen kan ta väldigt lång tid, hur ser du på det?

Upp till tre år. Det känns som om Jesus hinner komma tillbaka innan detta är klart, skojar Ellinor Grimmark.

Hon påpekar dock att hennes tillvaro inte handlar om detta fall.

Nej jag sitter inte och väntar på detta. Jag har ett jobb i Norge där vi trivs jättebra. Vi har hittat hem. Klimatet där är mycket mer tillåtande.

Kritiken mot Ellinor Grimmark i sociala medier har blivit hätskare den senaste tiden. Många menar att barnmorskor inte kan villkora sina arbetsuppgifter.

Jag försöker att undvika att läsa sådant, säger hon.

På onsdagen mötte gruppen även personer från andra länder som är intresserade av fallen med de svenska barnmorskorna.

Samvetsfrihet tillämpas ju i de flesta länderna i Europa. Många ser ju Sverige som ett land som kämpar hårt för mänskliga rättigheter i andra frågor och detta väcker intresse, säger Ruth Nordström.

Beslut om prövningstillstånd i Europadomstolen kan ta några månader upp till ett år. Sedan följer ytterligare en lång process.

Den kan ta ett par år eller upp till tre år, säger Ruth Nordström.

Ruth Nordström anser dock att barnmorskorna i Europadomstolen nu får en chans till en renodlad juridisk prövning utan påverkan av ”politik” som funnits i Sverige, och hoppas att de får upprättelse.

Förlorar de prövningen i Europadomstolen går det dessutom att överklaga till allra högsta instansen inom Europadomstolen.

I början av juni meddelade Ruth Nordström, Ellinor Grimmarks juridiska ombud, att man nu fått ihop pengar till rättegångskostnad för Ellinor Grimmark och Linda Steen. Båda har stämt sina arbetsgivare (Region Jönköpings län och Sörmlands läns landsting) och förlorat.

Grimmark skulle betala 1,6 miljoner och Steen 1,2 miljoner kronor,

Men personer fortsätter att höra av sig, berättar Ruth Nordström.

”Gåvor som inkommer från och med idag, den 2 juni 2017 går till att täcka kostnaderna för barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steens process i Europadomstolen. Om Europadomstolen skulle döma till Ellinor Grimmarks och Linda Steens fördel och en del av kostnaderna skulle ersättas, kommer ett överskott gå till att täcka rättegångskostnader för liknande ärenden”, skriver juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers på Facebook.