Det så kallade CWD-viruset, mer känt som galna älgsjukan, började förra året drabba djur i Norge. Sjukdomen har funnits i USA i flera decennier men utbrottet i Norge är det första som hittas i Europa.

CWD står för Chronic wasting disease och de djur som smittats får liknande symptom som galna kosjukan, därav namnet galna älgsjukan. Sjukdomen smittar väldigt lätt, dels mellan djur som har direktkontakt men även via saliv där ett sjukt djur har betat. Smittan kan dessutom finnas kvar i flera år efter att djuret har varit där.

I år har bland annat rapporterat om en rädsla för viruset bland jägare i Jämtland eftersom det finns en risk att norska smittade älgar kan ha vandrat över till Sverige.

Men enligt, Bodil Elmhagen, forskningskommunikatör på Svenska jägarförbundet, är risken inte särskilt stor att smittan kan komma till södra Sverige och Småland.

– Det är en låg sannolikhet, säger hon.

Samtidigt vet man inte om smittan har lämnat Norge.

– Som det är nu vet vi inte vilken spridning vi har. Förhoppningen är ju att det inte har spridit sig till andra områden.

De djur som har smittats i Norge har eller kommer att avlivas.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har genom länsstyrelserna uppmanat jaktlagen att hålla utkik efter älgar som uppvisar de aktuella symptomen.

– Det kan vara att älgen har dålig balans, är avmagrad och dreglar mycket. Men det är ganska allmänna symptom som kan uppkomma vid andra sjukdomar, säger Bodil Elmhagen.

Den jägare som ser en älg vars beteende stämmer överrens med symptomen ska därför kontakta SVA för att få information hur man ska gå till väga. Om det är ett misstänkt fall av CWD så ska älgen avlivas och prover ska skickas till myndigheten.

Uppmaningen skickades ut även inför förra årets jakt men gäller även i år. Dessutom ska jägare även skicka prover till SVA från älgar som avlidit i trafikolyckor för att säkerställa att det inte finns någon smitta. Liknande övervakning sker även i övriga EU.

– Man hoppas att det ska ge en signal om det finns någon annanstans, säger Bodil Elmhagen.