Risken för brand och spridningsrisk mäts i Fire Weather Index, FWI. Enligt prognosen kommer FWI i morgon, fredag, att komma upp en bra bit över 28 FWI, vilket är gränsen för extrem brandrisk.

Det är ett extremt läge som väntas pågå i flera dagar.

– Det var länge sedan brandrisken var så stor. Det är exempelvis torrare nu än vid Lannabranden förra året, uppger Jonas Petri, räddningschef i beredskap i ett pressmeddelande.

Han refererar till branden utanför Bredaryd som härjade i skogen under flera dagar.

Eldningsförbud råder sedan ett par dagar tillbaka i hela Jönköpings län.

Jonas Petri uppmanar alla att vara extra försiktiga.

– Det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och det samma gäller användning av engångsgrillar, upprepar han.

Värst är det i södra delen av Jönköpings län och Kronoberg, men även uppe vid Vättern är brandfaran mycket hög.

På Länsstyrelsen i Jönköpings län och Kronoberg övervakar man noga utvecklingen.

– Läget bedöms nu vara värre än tidigare i veckan, säger Fredric Jonsson, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Han uppmanar alla att vara extremt försiktig vid arbete i skogen med maskiner eftersom det finns risk för gnistbildning eller varmgång.

Brandflygen kör dubbla slingor och övervakar skog extra intensivt alla dagar framöver då temperatur väntas nå väldigt höga grader samtidigt som det ska blåsa en del.

Polis, räddningstjänst, länsstyrelse och andra myndigheter har beredskap inför större bränder i skog och mark de närmaste dagarna.