Det var under fredagen som regeringen gick ut med beslutet om att tillsätta en samordnare som ska samverka med näringslivet och arbetsmarknadens parter, samt ta in information om hur coronaviruset påverkar näringslivet.

Det framgår av ett pressmeddelande där näringsminister Ibrahim Baylan (S) säger:

– Anders Ferbes uppdrag är en viktig del i regeringens fortsatta arbete med anledning av nya coronaviruset. Hans erfarenheter av partssamverkan på den svenska arbetsmarknaden och lösningar under finanskrisen kommer att vara mycket värdefulla. I nuläget är det viktigt att berörda parter intensifierar dialog och samverkan för att gemensamt möta coronavirusets följder för landets företagare och deras anställda.

Relaterat till artikeln

Anders Ferbe är född och uppvuxen i Huskvarna och har bland annat varit förbundsordförande för den fackliga organisationen IF Metall. Under finanskrisen var Anders Ferbe vice ordförande i samma fackklubb. Han har även varit med och utrett formerna för korttidsarbete, det som regeringen i nuläget annonserat att de kommer att införa med start den första maj.

Tillsammans med Tillväxtverket ska Anders Ferbe, i sin nya samordningsroll för corona, tillsammans med Tillväxtverket bistå regioner med olika insatser som kan vara till nytta i arbetet med varsel och olika typer av omställningar inom näringslivet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december i år och Anders Ferbe ska fortlöpande hålla Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet uppdaterade.