I helårsrapporten framgår det att nettoomsättningen steg från 5 170 miljoner till 5 621 miljoner kronor. Sett till enbart fjärde kvartalet steg vinsten från 172 till 206 miljoner kronor och omsättningen från 1 319 till 1 488 miljoner kronor.

Nöjda överlag

I rapporten skriver nya koncernchefen Bodil Sonesson bland annat att Fagerhult i stort fullföljt övergången till LED-teknik, vilket spås främja konkurrenskraften. Det största förvärvet under året var av italienska bolaget iGuzzini. Koncernchefen är överlag nöjd över resultatet på alla plan.

Fagerhult har i dag 3 384 anställda, varav ungefär 700 jobbar i fabriken och huvudkontoret i Fagerhult norr om Habo.

Styrelsen föreslår en utdelning om två kronor per aktie, vilket är samma belopp som 2017.

Relaterat till artikeln