2012 tog kommunen beslutet att bygga ut Hedenstorp industriområde. Efterfrågan på industrimark har ökat allt eftersom att Jönköping växer och förtätas. Flera industrier vid Södra Munksjön kommer bland annat behöva flytta till ny mark när området ska byggas om till ett blandområde med bland annat järnvägstation.

Vi har även fått många förfrågningar från företag utifrån som vill etablera sig här. Även om Hedenstorp ligger lite utanför staden så är det attraktivt med närheten till flygplatsen, berättar Linda Helte.

Kommunen har än så länge förvärvat fem av de totalt nio fastigheterna som behövs för att kunna fullfölja de tänkta planerna.

LÄS MER: Nu köper kommunen deras hus

Vi har fortfarande dialog med alla. Ett par är väldigt negativa, andra förhandlar vi med. Vi håller bland annat på att försöka hitta bytesobjekt till vissa vilket tar en hel del tid, förklarar Linda Helte.

Kommunen har även erbjudit att köpa fastigheterna till marknadsvärdet plus 25 procent. Detta för att det är kommunen som tar initiativ till affären. Frank Jonasson i Hulukvarn tänker dock inte sälja sin fastighet.

Jag tänker inte flytta på mig. Det går att bygga på andra ställen. Man kan göra mycket annat i skogen. Ett fritidsområde vore perfekt med de två sjöar vi har här. Det kommer behövas sådana områden när staden växer och invånarna blir fler. Vi har lagt många olika förslag till politikerna. Man behöver inte bara tänka industri i förtätningen av staden, säger Frank Jonasson.

På andra sidan vägen från tomten där Frank Jonasson och hans föräldrar har sina hus ligger nuvarande Hedenstorp industriområde. Längs med vägen bullrar hela tiden bilar förbi. Att familjen inte vill flytta kommer enligt kommunen inte hindra utbyggnaden av industriområdet. Snart riskerar familjen istället att bli omringade av industrier.

Kan det bli tal om tvångsinlösningar av fastigheter?

Är någon fastighet väsentlig för att vi ska kunna genomföra projektet kanske man får gå lite hårdare fram i förhandlingarna. Men vi vill så långt det bara går att hitta andra lösningar. Till exempel att bygga runt eller liknande. Den bedömningen får vi göra senare när vi vet vilka fastigheter vi kommer kunna köpa loss och inte, berättar Linda Helte.

Kommunen räknar med att en detaljplan kan komma att vara klar innan årsskiftet. Just nu skissar tekniska kontoret på olika alternativ utifrån olika scenarion. Geologiska tester tas redan på de tomter som köpts loss. Tidigare har . Nu ska fastigheterna på de uppköpta tomterna istället rivas så snart som möjligt, enligt Linda Helte på tekniska kontoret. Mycket mark kommer nämligen behövas när den tekniska infrastrukturen för industriområdet ska byggas.

Jag tror det blir svårt för kommunen att lägga en detaljplan så länge vi bor kvar här, säger Frank Jonasson.

Han fortsätter:

 De har nog stött på mer patrull än de trodde. Vi lyckades ju stoppa Axamoaffären. Här måste de ta stort hänsyn till vår säkerhet och buller - och miljöregler.

LÄS MER: Axamoskogen säljs inte

Kommunens plan är att börja med en detaljplan för området öster om Hedenstorp industriområde. Därefter kommer man börja arbeta med området norrut från det nuvarande industriområdet. Där Frank Jonasson och hans familj bor.

 Vi börjar så för att det området har mest mark. Vi har även haft mest problem med fastighetsägare i Hulukvarn så därför är det lättare att vänta med det området, berättar Linda Helte.