Svårt att få äta, att få duscha och att få gå på toaletten. Familjeföreningen Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) vill med sin kampanj synliggöra att den senaste tidens regelförändringar har slagit hårt mot många människor som är i behov av personlig assistans.

För de som inte har några funktionshinder är det förstås självklart att kunna äta, duscha och gå på toaletten, men många med funktionshinder är beroende av personlig assistans för att kunna göra de vardagligare sysslorna och det är hjälp de inte längre får, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

De senaste åren har reglerna kring personlig assistans förändrats rejält.

Regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen, något som Försäkringskassan tog på allvar. Antalet assistansberättigade sjunker nu stadigt, säger Maria Persdotter.

Affischerna kommer från måndag 24 juli att sättas upp på främst busshållplatser på 100-talet orter i Sverige och kampanjen kommer att pågå under denna vecka. I Jönköpings län kommer RBU:s affischer att synas i Jönköping, Värnamo, Tranås, Nässjö, Eksjö och Vetlanda.

Det är nog många i Sverige som tror att vi har en bra välfärd och att det finns hjälp att få för de som behöver det. Vi som lever med den här problematiken ser att det inte riktigt är så längre. Vi vill med kampanjen upplysa de människor som inte lever i den här världen där personlig assistans är nödvändig om att det är saker som har förändrats, säger Maria Persdotter.

På RBU upplever de att de hårda reglerna började slå till för omkring ett år sedan.

Som ordförande i föreningen började jag få mejl om detta förra våren och det började därefter verkligen att eskalera under sommaren.