Relaterat till artikeln

– Allt har sin tid. Efter 20 års fastighetsutveckling i Jönköping city med över 150 olika projekt och hårt arbete att utveckla city blev det här en mycket bra lösning att överlåta ägandet till ett bolag som representerar det långsiktiga svenska pensionskapitalet, säger Ralf Ekblad i ett pressmeddelande.

Beslutet att sälja ska ha involverat tre generationer i familjen Ekblad.

– Detta ger mig och min familj möjlighet att utveckla andra sidor av livet och markerar slutet på ett kapitel i mitt liv som började som snickarlärling i Ekblads 1971, säger Ralf Ekblad.

Genom bolagsaffären förvärvas fastigheterna Almen 6, Andelen 3, Ansvaret 2, Apeln 44, Apoteket 6, Asken 2 och Astern 11 i Jönköping till ett underliggande fastighetsvärde om 2 130 miljoner kronor. Portföljen som omfattar cirka 70 000 kvadratmeter består till största del av kontors- och handelslokaler med inslag av bostäder, gym och hotell. Tillträde sker den 3 september 2018. Regio har därmed genomfört förvärv inom handel och kontor till ett fastighetsvärde om drygt 7 miljarder kronor sedan 2015.

– Jönköping är Sveriges tionde största stad sett till befolkning med sin goda tillväxt och starka näringsliv passar förvärvet mycket väl in i Regios strategi, säger Eric Bergström, VD på Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate, i ett pressmeddelande.

Ralf Ekblad.

Foto Johan Lindblom

Fastighetsförvaltning och utveckling av portföljen kommer att ske i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, den s.k. LAMP-modellen (Local Asset Management Partner). P&E Fastighetspartner AB (”P&E”), som i dagsläget förvaltar fastigheter åt Regio i flertalet städer, har fått uppdraget att förvalta och utveckla portföljen. I samband med förvärvet tar P&E över den befintliga förvaltningsorganisationen inom Ekblads Fastigheter och etablerar en lokal organisation med mycket god kännedom om såväl fastigheterna som staden. Regios rådgivare i samband med förvärvet var Kilpatrick Townsend, PropCon och PwC. Ekblads Fastigheters rådgivare i samband med förvärvet var Mannheimer Swartling, PwC och Catella.

Artikeln uppdateras.