För att en ny servicebyggnad ska komma på plats inför årets campingsäsong krävs någon som kan bygga eller leverera den. För detta krävs en upphandling, vilket förutsätter ett bygglov – som inte kan fås om typen av bebyggelse inte finns med i detaljplanen.

Det här var krångligare än vad vi hade räknat med. I den gällande detaljplanen står det ”allmän platsmark”, vilket inte räcker för ett bygglov, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Ewa Magnusson.

Hon hoppas att detaljplanen ska kunna ändras till ”camping”, istället för platsmark. Då kan ärendet om bygglov förhoppningsvis komma upp på miljö- och byggnämndens nästa möte, som hålls den 27 februari.

En ny servicebyggnad ska ligga närmare Badplatsvägen än den nuvarande, som ligger åt fel håll i förhållande till campingen. I budgeten har två miljoner kronor avsatts till byggnaden, som ska innehålla bland annat dusch, toaletter och andra bekvämligheter för campinggästerna. Där ska också finnas en toalett för den allmänna badplatsen.

Utformande, enligt specifikationer, och byggsätt överlåts på byggentreprenören. Målsättningen är att byggnaden ska vara på plats senast den 1 juni.

Ytterligare en fråga angående campingen som måste vara löst till sommaren, är frågan om vem som ska driva den.

Läs mer:

Vi har haft annons ute och har fått in ett par mycket intressanta förslag. Men de kräver i sin tur att det finns bra byggnader på plats, säger Ewa Magnusson.…