När kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer gjorde en rutinmässig kontroll på förskolan så anmärkte de på att marknadsföringen på hemsidan var vilseledande.

Förskolan har skrivit att all mat lagas från grunden av ekologiska och närproducerade råvaror. Jönköpings kommun anser att det inte stämmer då de har kunnat konstatera att det även serveras livsmedel som inte är ekologiska samt att vissa livsmedel köps in och därmed inte uppfyller kraven för att vara närproducerade.

Kommunen begär nu att formuleringen på hemsidan ändras.