Fisketillsyn på sjön Stråken har funnits i många år tidigare men kontrollen av den norra delen har varit mer eller mindre obefintlig på grund av tidsbrist. Nu har länsstyrelsen tillsatt tre nya killar som ska stötta upp de fem tillsynsmän som finns sedan tidigare.

 I första hand är deras uppgift att kontrollera att de som fiskar har giltigt fiskekort men de finns också för att svara på frågor och informera om vilka regler som gäller, säger Michael Bergström på fiskeenheten, länsstyrelsen i Jönköpings län.

På enskilt vatten och i sjöar som Stråken så är det fiskerättsägarna som är uppdragsgivare men länsstyrelsen förordnar tillsynsmännen. Pierre Söderqvist från Sandhem är en av de som tillsatts för att nu kontrollera Stråkens norra del. Han är sedan innan tillsynsman över Mullsjön och Trollsjön och tycker det är bra att kontrollerna skärps också här.

Det finns folk som inte följer reglerna och jag har redan sett till att folk fått fixa fiskekort på Stråken, säger Pierre Söderqvist.

Är det okunskap eller fiskar många medvetet utan fiskekort?

Det kan säkert vara både och. Men är du som fiskar osäker på vilka regler som gäller så är du skyldig att ta reda på det, säger Söderqvist.

Några incidenter vid kontrollerna har det inte varit, de som inte har haft fiskekort har köpt på plats. Tack vare teknikens utveckling kan man numera köpa det direkt via internet.

Det är jättebra, då ser man på plats att de verkligen köper, säger Söderqvist.

Fisketillsynsmännen har, utöver att kontrollera, också rätt att ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

I första hand är det ju inte det vi är ute efter men påträffar man en återkommande fiskare utan fiskekort så görs en anmälan, säger Michael Bergström.

Hur utbrett tjuvfisket är i länet är svårt att säga men några alarmerande problem finns inte enligt Bergström. Däremot påpekar han att det är viktigt att reglerna som finns, faktiskt följs.

Fiskereglerna är skrivna med biologisk bakgrund och fisketillsynen är det absolut viktigaste verktyget man har när det gäller att förvalta vattnen.