På tio år har antalet personbilar här ökat med nästan 10 000, till 65 784 stycken. Av bilarna drivs färre än tidigare enbart med bensin medan dieselbilarna har ökat. Bilar som drivs med alternativ energi har bara sakta ökat.

- Att gårdagens teknik ökar är illa och det är också illa att antalet fordon ökar, konstaterar Andreas Olsson som är klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen.

Det finns målsättningar om en fossiloberoende fordonsflotta totalt sett inom länet år 2030 och att en majoritet ska ha fossilfria drivmedel år 2020. Målet om starkt ökad kollektivtrafik kan också bli svårt att nå om den här utvecklingen inte tar en annan vändning.

- Som konsument är det inte alltid så lätt att välja miljösmart om inte tillverkarna tillhandahåller framtidens lösningar. Vi vet allt mer om ekologisk mat men att bilen har en stor påverkan på vår livsmiljö är inte lika väletablerat, säger Andreas Olsson.

Rune Backlund är ansvarig för kommunikationer inom regionen och han menar att mycket styrs av subventioner. När plötsligt dieselbilar får skattesubventioner och nästa gång någon annan slags miljöbil, blir det blir förvirrat för privatpersoner att veta vad man ska satsa på.

- Ska man få någon ordning och kunna ha en fossilfri bilpark måste det till stabila och långsiktiga regler. Det har varit för mycket ändrande, inte minst när det gäller tjänstebilsmarknaden, säger han.

Nybilsförsäljningen har ökat i hela landet och slog rekord förra året med 372 296 nyregistrerade bilar. Här skiljer Jönköpings kommun ut sig med en minskning av antalet nya bilar, från 7 533 år 2015 till 7 262 förra året.

- Det är svårt att säga vad det beror på men det kan ha att göra med sammansättningen av invånare och företag, säger Anette Myhr, statistiker vid Trafikanalys som är den myndighet som tagit fram statistiken.

Andreas Olsson tycker det är bra med återanvändning.

- Men det går ju också att fundera över om man behöver en bil eller om det finns andra alternativ som till exempel bilpool och kollektivtrafik.

Jönköpings kommun mäter luftföroreningar från i huvudsak trafik vid tre platser i stan. I april ska mätningarna kvalitetssäkras och kan sedan redovisas.