LÄS MER:

LÄS MER:

Trycket på BB och på förlossningen blir allt hårdare. Det föds fler barn på Ryhov än i fjol. Mellan 1 januari och 10 augusti i år föddes 1415 barn här. Förra året föddes 1299 barn under den här perioden.

Samtidigt som varje barnmorska har fler föräldrar, bebisar och nyblivna mammor att ta hand om är bemanningen densamma, berättar Erica Solheim.

Vi är vana med hög eller låg belastning, det varierar, men tillfällena med hög belastning har blivit fler.

Hon säger att patientsäkerheten inte är hotad, det handlar alltid om att prioritera det mest akut.

Men andra parametrar som är viktiga för föräldraparet, som hög närvaro och kontinuitet, kan bli sämre. Det är det som är en frustration för oss i personalen, man känner sig otillräcklig. Vi vill ge en fin upplevelse och en god start till varje familj, säger Erica Solheim.

Skickas vidare

Samtidigt som födslarna ökar har fler havande nekats att föda på Ryhov och hänvisats vidare till andra sjukhus.

Det här är inte ett dagligt problem, men det skapar otrygghet hos mammorna, att de inte vet om de får komma in när de ringer, säger Laila Falknäs, tillförordnad verksamhetschef på Kvinnokliniken Ryhov.

Mellan 1 juni och 10 augusti skickades 15 kvinnor vidare, jämfört med nio samma period i fjol. De flesta har skickats till Värnamo, men några även till Eksjö och Skövde. Siffrorna bygger på det antal som har registrerats och kan de facto vara högre.

Laila Falknäs säger att det här är ett sätt att upprätta patientsäkerheten, då patienterna blir säkrare omhändertagna där det är lägre belastning. I första hand är det lågriskpatienter och förstföderskor, som inte väntas föda så snabbt, som skickas vidare.

När havande hänvisas vidare handlar det dels om att det saknas förlossningssalar, men det kan också vara att belastningen är för hög för att ta emot fler, även om det finns en ledig säng.

Det är en akutverksamhet, så det kan svänga väldigt mycket. Det är orimligt att bemanna så att det alltid finns marginal. Men man önskar att så få som möjligt ska skickas vidare, säger Laila Falknäs.