Av undersökningen framgår bland annat att kvinnor oroar sig betydligt mer än män. Vid frågan om att gå ut sent på kvällen i det egna bostadsområdet uppger 30 procent av kvinnorna att de känner sig mycket eller ganska otrygga, eller så otrygga att de avstår från att gå ut på kvällen.

Trygghet är en av de viktigaste frågorna för Moderaterna. Under den kommande mandatperioden lovar vi att arbeta med konkreta åtgärder i syfte att öka tryggheten i Jönköping.

Brå har i en tidigare rapport kommit fram till att en utbyggd utomhusbelysning bidrar till ökad trygghet då det leder till att fler personer vistas utomhus. Vi kommer att arbeta för en utbyggnad av utomhusbelysningen på gång- och cykelvägar, vid träningsanläggningar, vid skolor samt i brottsutsatta bostadsområden. Vi tror att utbyggd utomhusbelysning inte enbart kommer att öka tryggheten utan även att bidra till att göra Jönköping till en mer levande stad. Vi kommer också att arbeta för att fler allmänna platser ska kameraövervakas och då givetvis i samråd med polisen.

Detta är naturligtvis inte tillräckligt men vi tror att det är ett steg i rätt riktning för att skapa en ökad trygghet och ett säkrare Jönköping!

Björn Johansson (M)

Kandidat till kommunfullmäktige

Tommy Nordman (M)

Kandidat till kommunfullmäktige

Kent Ly (M)

Vice gruppledare kommunfullmäktige

Relaterat till artikeln