Förra året tog kommunen emot 337 ensamkommande barn och ungdomar. De flesta placerades på hem för vård och boende, HVB. Hittills i år har mellan 25 och 30 barn och ungdomar kommit till Jönköping.

När det gäller de yngsta har kommunen en strävan om att de inte ska bo i kollektivt boende, utan i ett familjehem.

Det är ganska stor skillnad på att vara 16 och 13 år. En 13-åring behöver bo under mer hemlika förhållanden och behöver ha mer trygghet och närhet till en vuxen, säger Ann-Charlotte Svensson, enhetschef för ensamkommande barn och unga.

Men ibland visar det sig att även äldre tonåringar inte mår bra av att ha för många människor omkring sig, vilket de har på ett HVB, och därför kan också en 16–17-åring behöva ett familjehem, enligt Ann-Charlotte Svensson.

När barn och unga kommer ensamma till Jönköping får kommunen oftast vetskap om det bara några timmar i förväg och det kan bli bråttom att hitta en plats där barnet eller tonåringen kan bo.

Vi har inga lediga familjehem just nu, vi har tidigare varit för underbemannade för att hinna följa upp och utreda, men nu har vi rekryterat personal som kan jobba med det här, säger Ann-Charlotte Svensson.

På grund och den stora efterfrågan på familjehem samt att socialtjänsten har varit underbemannad har inte grundliga utredningar alltid kunnat göras.

I den bästa av världar skulle vi vilja göra riktiga familjehemsutredningar, men det klarar vi inte alltid. Däremot gör vi alltid mindre kartläggningar, säger Ann-Charlotte Svensson.

Dessa består bland annat i utdrag ur belastningsregister, koll i socialtjänstens personregister samt koll med kronofogden.

Sedan försöker vi alltid ha en nära kontakt med familjen och barnet, för att ha koll på hur det mår.

Familjehemmet får en ekonomisk ersättning som ska täcka kostnaderna för barnet, men denna varierar beroende på barnets behov.

Eftersom behovet av fler familjehem är stort hoppas nu kommunen att fler kan tänka sig att ta emot ett barn och ge det trygghet i sitt hem.

Det behöver inte vara en familj med barn. Även en ensam person kan bli familjehem, vi ser dock helst att man inte är allt för ung, säger Ann-Charlotte Svensson.

På kommunens hemsida, jonkoping.se går det att göra en intresseanmälan.