Kommunen har kommit in med en begäran om utbetalning av bidrag och denna beviljas enligt Trafikverkets beslut.

Bidraget lämnas till icke statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.