Det här har inget att göra med att det skulle bli flyktingbostäder. Våra jurister har bara bedömt att det enligt den ursprungliga planläggningen inte ska byggas flerbostadshus på den här platsen, säger länsarkitekt Niklas Aronsson på Länsstyrelsen.

Jönköpings kommun hade gett bygglov för två flerbostadshus som skulle rymma 30 lägenheter. En granne klagade dock på bygget och nu har alltså Länsstyrelsen sagt nej till byggandet.

Enligt den ursprungliga planen ska den här marken användas till att bygga på villor på och därför stoppas byggandet av flerbostadshus, säger Niklas Aronsson.

Kommunen har gjort sin bedömning och vi har gjort vår. Nu är det upp till kommunen att agera i frågan hur de vill gå vidare.

Texten uppdateras.

LÄS MER: Nybygge väcker känslor