Jag åker denna sträcka varje morgon och ser detta spektakel med att bussresenärer får kliva av vid en busshållplats två kilometer från de nybyggda lager-/logistikföretagen.

Stigamo har två busshållplatser som kan flyttas närmare dessa arbetsplatser. Den som äger frågan och stolparna, flytta dessa tillfälligt och gör det lättare för dessa resenärer i väntan på ny gång- och cykelbana. Hur svårt kan det vara?

Planering av detta industriområde har pågått under många, många år och då borde någon ha tänkt på kollektivtrafiken.

Mer kollektivtrafik till folket