JP har tagit del av några handlingar från avslutade ärenden mot Flyttnord hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN. I tre av de åtta ärenden som JP tagit del av har ARN inte kunnat ta något beslut då det måste gå minst en månad från att kunden klagat till företaget till att anmälningen görs.

I resten av fallen, fem av åtta, har en månad eller mer passerat. I samtliga av dessa fall har ARN stått på kundens sida. Flyttnord rekommenderas att betala tillbaka antingen delar av summan som kunden betalat, eller hela. ARN uppger i samtliga fall att: "Flyttnord har trots påminnelse inte svarat i ärendet".

Allmänna reklamationsnämnden kan inte svara på frågor om företagets tillvägagångssätt utan hänvisar till Konsumentverket. De berättar att ett beslut hos ARN inte är bindande. Flyttnord är alltså inte skyldigt att betala tillbaka några pengar.

– Det är en rekommendation. Det konsumenten kan göra är att vända sig till domstol, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

När hon får reda på att det är Flyttnord säger hon:

– Då kan jag berätta att vi har ett pågående tillsynsärende mot Flyttnord.

Det visar sig att Flyttnord saknar yrkestrafiktillstånd från Transportstyrelsen.

– Då får man inte marknadsföra sig. Om man inte har det här yrkestrafiktillståndet men marknadsför sig ändå så strider det mot god marknadsföringssed, säger Maja Lindstrand.