Enligt lagen om offentlig upphandling ska kommunen, när det handlar om tillräckligt stora belopp, upphandla tjänster och varor.

För arbeten med ventilationskontroller har ett så kallat rangordnat ramavtal upprättats med tre möjliga leverantörer. När företag nummer ett inte kan ta jobbet ska tvåan tillfrågas, och så vidare.

Men Jönköpings kommun har vid upprepade tillfällen under ett och ett halvt år hoppat över företag nummer två, när ettan har tackat nej, och i stället låtit företag nummer tre utföra ett antal jobb.

Detta är enligt lagen inte okej och därför valde företag nummer två att stämma kommunen.

Nu har parterna förlikats om en lösning och kommunen betalar därför 500000 kronor till företaget i ersättning.

Enligt Thomas Bergholm, teknisk direktör i kommunen, beror bristerna på ett missförstånd – handläggaren ska helt enkelt ha trott att det var okej att vända sig till valfritt upphandlat företag, när det första tackar nej.

Här har vi gjort fel, det sticker vi inte under stol med, och därför har vi nu fått förlikas om stora belopp, säger Thomas Bergholm.