Per Hilletofth konstaterar att kombinationen av många tillverkande företag och ett högt rankat logistikcentrum gör Jönköpingsregionen intressant, vilket bådar gott för framtiden.

Den stora utmaningen, både för Logpoint South Sweden och andra logistikcentrum i Sverige, är hur framtidens distributionssystem kommer att se ut och hur väl man svarar mot den utvecklingen.

Man behöver redan nu tänka på hur framtidens system kommer att se ut för att inte låsa sig fast, säger han.

Traditionellt går en vara från lager till butik där kunden sedan köper sin produkt. Alternativt köper kunden produkten på nätet och får den levererad till en butik för uthämtning eller hemleverans.

Framtidens distributionssystem kommer troligen behöva erbjuda fler valmöjligheter och kringtjänster och säkerställa att detta kan erbjudas på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt.

LÄS MER: Nu är nya Kitronfabriken klar

I dag använder man ofta begreppet multikanalsförsäljning. Det handlar om att kunder efterfrågar en allt större valfrihet både i hur varan beställs och hur den sedan levereras till dem. Det här ställer höga krav på logistikbranschen.

Många olika flöden måste kunna hanteras samtidigt - till och från ett lager och inom själva lagret.

Lager kommer att finnas kvar i framtiden, men de kommer att spela en annan roll än tidigare. De kommer att behöva hantera olika typer av flöden och använda samma resurser för dem. En del lagerverksamheter kommer även arbeta mer direkt mot kund med allt vad det innebär, medan andra kommer att bli en samordningspunkt för leveranser närmare kunden där sedan kundanpassningar sker, säger Per Hilletofth.

Jag tror att det kan hända mycket på det här området framöver.

I E-barometerns årsrapport för 2016

Många av de intervjuade konsumenterna i rapporten tror att det inom fem år kommer att finnas paketautomater och säkra varuboxar i anslutning till bostäder och att fler och fler leveranser kommer att ske samma dag som varan beställs. Andra leveranssätt som nämns i undersökningen är varuutdelning via drönare.

LÄS MER: 50-tal nya jobb genom Aditro

Snabba och varierande typer av leveranser ställer stora krav på lagerhanteringen, det som sker inom lagerlokalens väggar.

En utvecklingslinje i det här är mer automation. Några som ligger i framkant inom detta område är och på Logpoint South Sweden, som båda gjort stora investeringar på automatiserade robotlager.

De är inte ensamma. Tidigare i år arrangerades en heldag med tema ”Trendspaning: Produktion i den fjärde industriella revolutionen” på JTH. Här konstaterades att den ökade automatiseringen inom logistik och produktion står för ett nytt paradigmskifte i Sverige - i paritet med införandet av ångmaskinen och det löpande bandet.

LÄS MER: UPS satsar miljarder

Logistiksektorn står alltså inför många utmaningar framöver.

Men Per Hilletofth på JTH, har alltså gott hopp om framtiden för Logpoint South Sweden - förutsatt att de arbetar med hur framtidens distributionssystem kommer att se ut.

Han talar också varmt om den samverkan som finns redan idag mellan företag i regionen och JTH. Den kopplingen mellan forskning och näringsliv tror han är en viktig byggsten för ett framtida starkt logistikcentrum i Jönköping.