Barn- och utbildningsförvaltningen, miljö- och byggkontoret, men var hittar vi elverksförvaltningen?

– Nej, den finns inte. I praktiken är det jag som är förvaltningschef och vår personal som jobbar med elfrågor, säger vd för Vaggeryds energi, Rikard Larsson.

Om elverket blir eget bolag blir det med största sannolikhet Vaggeryds energis chef Rikard Larsson som blir vd även där.

Foto Gunnar Hoglund

Förvaltning utan nämnd

Ändå är elverket i dag en förvaltning inom Vaggeryds kommun. Men till skillnad från de andra förvaltningarna styrs man inte av en nämnd, utan av en styrelse. Den sammanträder 5-6 gånger om året och har sju ledamöter, ordföranden heter Thomas Mörhed (C).

– Det här är en fråga som har varit uppe på agendan flera gånger. Om vi ombildar till ett bolag nu är det viktigt att det råder politisk enighet, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Exakt vad är elverkets verksamhet, att generera ström?

– Nej, det är någonting som man absolut inte får göra. Däremot har man koncession - ensamrätt - på att distribuera ström inom vårt geografiska område, förklarar Rikard.

Götafors kraftstation ägs och drivs alltså av Vaggeryds energi. Och de båda delarna, elproduktion och elförsäljning, får inte finnas inom samma bolag.

För och emot bolagisering

Argumenten för att bolagisera är kanske främst det som beskrivs i första stycket ovan. Att ansvaret för vem som gör vad blir tydligare. Ett annat argument är att elverket i praktiken redan är en del av Vaggeryds energi.

Äga elnätet eller sälja det? I dag täcker Vaggeryds elverk Vaggeryds tätort och ett område upp mot Bondstorp, medan Skillingaryd får strömmen från Vattenfall och östra kommundelen har Eon som koncessionsägare.

Foto Gunnar Höglund

Nackdelarna då?

– Att det blir skatt på utdelningen till aktieägarna, kanske. Eller att man efter en värdering funderar på att sälja till utomstående, funderar vice ordföranden Bo Junefjäll (S).

Han tycker att elverket ska ägas av kommunen - och är positiv till en bolagisering.

– Vi ska understryka att det här i nuläget bara är ett uppdrag som är begränsat till att undersöka för- och nackdelar med att elverket inordnas som ett dotterbolag under Vaggeryds energi. Vi delar synen att elverket kan ses som en del i den kommunala verktygslådan och att det finns synnergieffekter i att dela personalen med Vaggeryds energi, säger oppositionsrådet Kenth Williamsson (S).

Utredningen ska vara klar i januari.