På frågan om sjukvårdspersonalens semestrar så svarar hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig i P4 den 12 maj att ”personalen förstår att det är ett exceptionellt läge.” Punkt. Inget mer. Då andra regioner erbjuder anställda ersättning för att flytta sin semester så lever Bojestig på hoppet. Men han har förvisso rätt… Vi förstår att det är ett exceptionellt läge.

Det förstod vi från dag ett då arbetsgivaren på intensivvårdsavdelningen Ryhov gav oss skyddsmask och resorb. Vi förstår det varje dag när vi jobbar oss blöta av svett under skyddsutrustning och då vi får trycksår i ansiktet. Vi förstår det när personal som inte har utbildning inom intensivvård kommer till vår hjälp för att vårda dessa sjuka patienter. Vi inom intensivvården i Jönköping är otroligt stolta över det vi lyckats åstadkomma under pandemin. Vi har byggt upp en helt ny provisorisk intensivvårdsavdelning och ökat vår kapacitet tre gånger.

Vi har verkligen visat arbetsgivaren vår höga arbetskapacitet och lojalitet. Vi har ställt upp mangrant. Vi springer maraton varje dag. Våra liv har dramatiskt förändrats med nya scheman där vi tvingas arbeta fler dagar och tre av fyra helger.

Vi förstår det, för vi vet att det bara är vi som har kompetens att vårda dessa patienter, vi kan inte ersättas. Men vi tvingas till detta utan någon som helst ersättning. Det tog nio veckor innan regionledningen visade oss intresse och kom och besökte oss på ”coronaintensiven” och vi väntar fortfarande på respons från detta besök.

Min fråga är om regionledningen har förstått vilken exceptionell situation detta är? Våra mellanchefer har inte fått några verktyg för att kunna planera vår sommar. Ledningen lever på hoppet, man ”hoppas att kurvorna ska gå nedåt”.

Min andra undran är hur det i välfärds-Sverige kan få vara så, att så fort ordet ”coronakris” uppfanns så fanns det ”lador” att ösa pengar från till banker och näringsliv. Människor får lön för att gå hemma och inte göra någonting (missförstå inte, jag tycker permitteringar är bra). Men för oss som utkämpar kriget mot corona varje dag finns inte ett öre extra.

Regionen hade kunnat gå stärkt ur krisen som en vinnare med en stärkt intensivvårdsavdelning med nöjda medarbetare, nu riskerar man att bli en stor förlorare då man helt förbrukar personalens förtroende. Jag känner mig djupt besviken och utnyttjad. Regionens slogan ”attraktiv arbetsgivare” känns inte som något annat än ett hån.

Från en specialistsjuksköterska inom intensivvård på Länssjukhuset Ryhov