Det har under en tid varit snack om en fritidsbank ska öppna Jönköping som skulle möjliggöra det för invånare att likt ett bibliotek få låna idrotts- och fritidsmaterial helt gratis. Den 17 maj togs beslutet av kommunens kultur- och fritidsförvaltning att fritidsbanken blir bli av. Verksamheten kommer att starta upp i Öxnehaga och finnas i minst två år. Barn som vuxna kommer att få låna från fritidsbanken i max fyra dagar. Beroende på hur ekonomin går och hur stort intresset är för fritidsbanken kommer det sedan beslutas om verksamheten ska fortsätta finnas eller inte.

Förbättra hälsa och integration

Initiativet till fritidsbanken stämmer överens med kommunens mål om ökad kultur- och fritidsutbud med fokus på bredd, mångfald och kvalité samt uppfyller målet för idrott och föreningar om att erbjuda bra anläggningar. Förhoppningen med fritidsbanken från kommunens sida är även att den ska leda till ökat spontanidrottande och genom att vara tillgänglig för alla också leda till bättre integration.

Hjälp från ideella organisationer

Ekonomin kommer kommuns Föreningsservice ansvara för. Driftbudgeten för fritidsbanken ligger på 150 000 kronor. Finansiering sker genom bidrag från Smålandsidrotten och Jönköpings kommuns miljömålsansvar samt genom arbete med ideella organisationer.

— Det här konceptet är ju inte kommundrivet utan man startar en ideell förening. Man startar en lokal fritidsbank. Man har sett i andra kommuner att det blir bäst genomslag om man är många aktörer som drar i det lika mycket, sa Martin Funk, enhetschef på Föreningsservice till Jönköpings-Posten i december då det diskuterades om fritidsbanken skulle bli av eller inte.

En av kostnaderna är lokalen som man hyr av Vätterhem. Personalkostnader för det praktiska arbetet kommer dock inte att tillkomma då det ska ske på ideell basis.