Klockan 17, eller strax därefter, sätter debatten igång. Varje parti får ett inledningsanförande på tre minuter. Moderaterna följs av Centern, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.

I den därpå följande debatten är inläggen begränsade till 2 minuter per parti. Största partiet, Socialdemokraterna, har totalt 28 minuters debattid på sig, medan minstingen Miljöpartiet får nöja sig mer 4.

I avslutningen får partierna göra ett varsitt inlägg på 2 minuter. Där inleder Socialdemokraterna följda baklänges av de andra partierna enligt ovan. Lottningen av ordningen har gjorts i kommunfullmäktiges presidium.

Övriga frågor då?

Från Kenth Williamsson (S), kommer en interpellation om de kommunanställdas rätt till heltid, riktad till Gert Jonsson (M): Varför händer det inte mer i denna viktiga personal- och arbetsgivarfråga och hur kommer kommunstyrelsens ordförande agera i frågan?

Därefter redovisas behandlingen av inkomna motioner. Alla verkar överens om att KD-motionen om ”Myllrande våtmarker” är viktig och ska omsättas i praktiken. Det handlar bland annat om att dikning och avvattning inte är så bra för miljön. Däremot yrkas avslag på SD-motionen om el-cyklar på kommunal mark. Tanken i motionen är att man exempelvis ska kunna ta el-cykeln ut i skogen. Avslaget görs för att det kan leda till skador i naturen och för att det saknas lagstiftning på området. I dag jämställs el-cyklar med mopeder.