Gamla Sörgårdsskolan skulle egentligen rivas när den nya Sörgårdsskolan byggdes. Det har dock inte blivit av och under den senaste tiden har den använts som förberedande skola för nyanlända. Till hösten har planen varit att även flytta över någon av de vanliga klasserna från Sörgårdsskolan till de gamla lokalerna intill.

Tanken var nu att vi ska flytta tillbaka vissa klasser så att de kan börja där till hösten, säger Jenny Larsen (KD).

Men på Miljö- och byggnämndens sammanträde i veckan beslutade man att förbjuda skolverksamhet i lokalerna efter att en inspektion gjorts. Problemen måste åtgärdas innan 1 augusti, annars får lokalerna inte användas.

I beslutet står bland annat att man måste visa att ventilationen är tillräcklig i förhållande till hur många personer som ska vistas i lokalerna. Man måste också åtgärda fukt- och mögelskador i ett av klassrummen samt utreda och undanröja "den diffusa och odefinierbara lukten i rummet".

Det är inte så roligt att få det här beskedet precis innan sommaren men i första hand måste vi försöka lösa detta, annars får vi titta på alternativa lokaler, säger Jenny Larsen (KD).

Visste ni om att lokalerna var i så dåligt skick?

Nej, det kom som en överraskning, säger Jenny Larsen.