Inför arbetet med översiktsplanen vill politikerna i kommunhuset veta vad invånarna på de olika orterna tycker, tänker och känner.

– Det är ju så att vid arbetet med en översiktsplan så är ju en fast del att det ska hållas en dialog med invånarna. Det är en jätteviktig del det här, och att göra det när man startar, inte när man är färdig, säger Gert Jonsson.

När kommunen växer så kraftigt som den gör just nu är det viktigt att invånarna är delaktiga, tycker Gert Jonsson.

– Det vi hoppas är att få en diskussion om hur det ska bli framöver, för just nu växer vi ju rätt rejält och då vill det ju till att lyssna in vad de som bor och verkar här tror om framtiden, hur vi kan fortsätta i den här positiva riktningen vi är i nu.

Småorter extra viktiga

Eftersom det i kommunens nya mål står att hela kommunen ska växa är det extra viktigt att lyssna in vad som människor på småorterna tycker, anser Gert Jonsson som räknar med att det också kan komma en del kritiska synpunkter.

– Jo, det kommer säkert, men tanken är ju då att få till en konstruktiv diskussion om hur vi löser det: Vad är det som saknas, vad är det som vi ska göra annorlunda, vilka möjligheter ser vi?

I höst blir det medborgardialog på tre orter, i vår på fem.

– Vi har delat upp turnén i åtta delar, utifrån de åtta skolområdena. Åker är först ut, sedan är det Bondstorp och därefter Byarum.

I efterhand kommer utfallet av medborgardialogen att koka ihop med översiktsplanen. Rent praktiskt handlar det om att rita in styrkor och svagheter på en karta.

Demokratiskt viktigt

– Behövs det ställplatser för husbilar, fritidsbebyggelse, behövs det bostadsbebyggelse? Hur ser det ut för företagen när det gäller vägar och kommunikationer? Det är många sådana parametrar som kommer fram på sådana här möten och de ska sedan vävas in i en idealbild av hur till exempel Åker ska se ut om en tio, femton år, säger Gert Jonsson.

Och utöver den rent praktiska och tekniska aspekten anser Gert Jonsson att medborgardialogen är viktig för demokratin och samhällsbygget.

– Ja, kan vi inte bygga samhällskontraktet med våra medborgare blir ju vår roll som beslutsfattare ganska meningslös. Vaggeryds kommun är ju inte kommunkontoret, utan alla vi som bor här. Antingen man jobbar, bor eller har fritid här så är det vi som är Vaggeryds kommun.

Och från kommunens sida är det inte bara kommunstyrelsens ordförande som kommer att hålla hov. Alla partier i fullmäktige får i uppdrag att leda en medborgardialog.

I till exempel Åker, är det Sverigedemokraterna och Centern som ska hålla i taktpinnen.

Kommer du att vara med på de här mötena?

– Jag kommer att vara med, men jag kommer nog att inta en mer lyssnande roll, jag pratar så mycket annars, säger Gert Jonsson och skrattar lite.