Man får gå tillbaka så långt som till den tidiga våren 2016 som nivån i Vättern låg över medel. Sedan dess har det varit många torra månader och Vättern har i princip bara sjunkit.

Det regnade nästan ingenting, nederbörden var väldigt låg under ett års tid. Det var en väldigt bekymmersam period för många kommuner, säger Måns Lindell, limnolog och sötvattensekolog på Länsstyrelsen.

Jönköpings kommunala vattenförsörjning var inte särskilt hårt drabbat under perioden. Det har inte heller drabbat miljön särskilt mycket utan det är främst människor med segelbåt eller turistnäringen i Göta Kanal som drabbats.

Vi har varit rätt förskonade. Det har varit värre för Halland och Blekinge som har haft otroliga bekymmer, säger Måns Lindell.

Det låga vattenståndet har också försvårat för seglare då nya grund har uppstått och det kan ha varit svårt att komma ut i vattnet. Något som Sveduddens båtklubb hade problem

I och med det kalla vädret tror han att nivån kommer att ligga still fram till en bit in på våren när snön smälter igen.

Då kommer det sätta fart. Men det är ingen avdunstning nu när det är kyla. Förra vintern var varm och då räcker det med fem grader för att det ska ske en liten avdunstning, säger Måns Lindell.

Han berättar att skillnaden från medelnivån bara har varit några decimetrar.

Vättern är ganska trög också. Det är inte förrän nu, ett halvår efter andra sjöar, som den når upp till medelnivå igen.

Hur kommer det sig?

Den är väldigt stor och har ett litet tillrinningsområde i förhållande till dess nivå. Det är fullständigt logiskt av naturens egna förklaringar.