Förra veckan samlades Habo kommuns rektorer och 200 lärare på Alléskolan för vad som kallas teachmeet. Det var ett tillfälle för att dela med sig av erfarenheter i 16 olika seminarium. I fokus stod IT som verktyg för lärande och matematik.

Det är oerhört roligt att se vilken entusiasm vår lärarkår har och vilken nyfikenhet det finns bland våra lärare att utveckla sin profession genom att ta del av andras lärdomar. Det visar sig här ikväll, säger Jenny Albers, biträdande rektor på Alléskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att främja skolans arbete och med sin vision om hur framtidens skola ska se ut. I detta fall för att använda den kunskap som redan finns för att utveckla den och sprida den.

Kompetensutveckling kan ske med extern hjälp men vi får inte glömma bort att det också finns hög kompetens lokalt. Teachmeet syftar till att sprida framgångsrik undervisning och ge utrymme för att tillsammans reflektera kring metoder och verktyg för lärande, säger Johnny Nilsson, kommunens utvecklingsledare och en av kvällens arrangörer.

Katarina Ståhlkrantz, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, menar att det finns en potential i den lilla kommunen att organisera förutsättningar för att lära av varandra genom förhållandevis enkla insatser.

Lärare i Habo kommun är väldigt generösa med att dela med sig av sina erfarenheter. Vi har därför goda möjligheter att leva upp till vår vision.