Google Assistant är en digital assistent för smarta hem, som drivs av artificiell intelligens. Nu vill företaget utveckla tjänsten till att kunna skämta och hylla den svenska folksjälen och söker därför efter de bästa skämten från olika delar av Sverige, däribland Jönköping. Tillsammans med komikern Kristoffer Appelquist efterlyses nu de bästa skämten från Jönköpingsborna.

Enligt en undersökning företaget har tagit fram tillsammans med Kantar Sifo skrattar Jönköpingsborna högljutt upp till tio gånger per dag. Det som Jönköpingsborna själva anser särskiljer deras humor från övriga Sverige är internskämt, ironi och ordvitsar.

”Skratt förenar men vad vi tycker är kul skiljer sig åt enligt vår undersökning. Därför hoppas vi nu helt enkelt kunna sprida glädje med hjälp av lokal humorbredd” säger Andrea Lewis Åkerman, kommunikationsansvarig på Google.

De bästa skämten kommer att väljas ut och läggas in i Google Assistant. Mellan den 9 maj och 2 juni kan alla skicka in sina bästa skämt här: swedishlaughs.withgoogle.com.

Foto Marcio Jose Sanchez