Miljö- och byggnämnden kom fram till att det inte finns någon skrivelse som begränsar antalet boende i byggnaden. Antalet boende är en fråga för ägaren, byggföretaget Zenergy. Däremot genomfördes ombyggnationen utan bygglov och startbesked, och togs i bruk utan slutbesked. Men detta regleras genom böter på närmare 400 000 kronor – vilket efter diskussion och votering i nämnden halverades.

Läs mer:

Den omständighet som, enligt nämndens ordförande ordförande Johnny Wackt, nu har fått grannarna att överklaga är antalet boende som inryms i fastigheten.

Överklagandet innebär att ärendet går till länsstyrelsen för överprövning av byggnadsnämndens tidigare beslut om bygglov.